Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu memiliki fokus dan ruang lingkup kajian keislaman yang meliputi Al-Qur'an dan tafsir, hadis, syariah, tarbiyah, dakwah, filsafat Islam, sosiologi agama, antropologi agama, sejarah dan filologi. Sedangkan kawasan melayu meliputi negara-negara Asean yang termasuk dalam rumpun melayu.